Aromaterapeutická masáž

Jde o terapii dotekovou
Stále více se ukazuje, že lidský dotek má významný vliv na zdravý citový a psychický vývoj jedince bez ohledu na věk. Do značné míry to platí také pro intelektuální a kulturní rozvoj osobnosti jedince. Ukazuje se, že hojnost doteků v dětství pomáhá člověku k mnohem rychlejšímu nástupu dospělých projevů, adaptability, altruistických postojů a návyků - jednoduše řečeno přispívá k jeho socializaci a všeobecně ke kladnému vztahu k lidem a k životnímu prostředí. Lidé ochuzení o harmonizující doteky v dětství se projevují jednoznačně jako nemilovaní, a tudíž v budoucnosti neschopní skutečně harmonických citů, laskavosti, obětavosti, velkorysosti, trpělivosti, a to ani ke své vlastní rodině. Často své city zaměřují spíše na zvířata a předměty než na lidské jedince, kterým tak podvědomě demonstrují odplatu za nedostatek lásky. U dětí se takové poškození projevuje v celém spektru poruch chování, stravovacích návyků a poruch přijímání potravy. Z toho se často vyvine vážné mentální poškození nebo antisociální postoje. Zavedení dotekové terapie do psychologické a psychiatrické praxe je tudíž žádoucí jak v profesionálních zařízeních, tak následně i přeneseno do domácího ošetřování nebo domácí péče. Aromaterapie ve spojení s masáží, což je její nedílnou součástí, poskytuje terapeutovi mimořádné možnosti k působení na pocity, nálady a postoje pacienta. Dotek spojený se známou uklidňující vůní působí na pocit jistoty a bezpečí, dává pocit sounáležitosti, jednoty se skupinou, pocity přátelství a lásky. To jsou ve většině případů chybějící emoce u pacientů s psychosomatickým onemocněním. Masáž s použitím vybraných a již vyzkoušených silic má hluboký relaxační až sedativní vliv, podpoří komunikaci a posílí důvěru v sebe i pomoc, kterou nabízí terapeut (rodič). Je to oblast léčby s velkou tradicí, v psychiatrii dosud nevyužívaná, snadno dostupná a levná. Samotná jednoduchá hladivá masáž, kterou poskytne rodič svému dítěti, je procedurou nejen kosmeticky, ale hlavně léčebně významnou. Poskytuje každodenní příležitost dávat jemnými doteky najevo dětem lásku, pochopení, dává příležitost k rozhovorům a k výměně důvěrných informací. Je samozřejmé, že taková procedura není omezena jen na děti malé, ale je stejně příjemná i důležitá pro adolescenty. Ti ji ovšem budou přijímat jen s velkými obtížemi, pokud tam již došlo k vážnému narušení vztahů právě nedostatkem doteků (objímání, hlazení, vodění za ruku, nošení v náručí, polibky apod.). Tento problém vzniklý nedostatkem doteků a narušením citových vazeb se znásobí ve chvíli, kdy rodič zestárne a bude potřebovat podobnou péči od svých dětí. Je tedy zřejmé, že zavedení dotekové terapie do rodin prostřednictvím odborníků je žádoucí a problémy, které tím mohou být odstraněny, jsou opravdu mnohé. Je to metoda, která zdravotnický systém nic nestojí a v blízké budoucnosti mu ušetří mnoho prostředků, které by jinak musely být vynaloženy na zdravotní a sociální péči o citově deprimované osoby. Ekonomická stránka je také dána omezením výkonnosti takových jedinců, omezením výběru zaměstnání a hlavně nemožností využít nebo zcela využít jejich intelektuálních schopností. Aromaterapie je jediná metoda, se kterou je možné cíleně a trvale zavést dotekovou terapii do profesionální praxe i do domácností. Tím, že jí může aplikovat každý téměř bez odborných znalostí z oblasti masáže, je jednoduše dostupná bez dalších nákladů na školení odborného personálu.

 


Jde o terapii celostní


- s psychosomatickým účinkem. Lze tak postihovat pomoc při léčbě příčin i důsledků. Rostlinné silice jsou látky chemicky velmi složité s velkou účinností a většinou širokým spektrem působení. Kromě svých chemoterapeutických vlastností , které jsou hojně využívány oficiální medicínou a působí na úrovni jak vlastních přírodních metabolitů, tak i izolovaných látek používaných v běžné lékové formě, však působí i na úrovni smyslové a prostřednictvím čichu ovlivňují přímo centrální nervový systém a limbický systém. Zde mohou ovlivňovat naše pocity, postoje, sebevědomí a sebehodnocení, rozhodování, asociace, intuitivní myšlení. Tím podporují samostatné rozhodování uvolňováním psychického napětí a svalové tenze, podstatnou měrou tak zlepšují komunikaci s rodinou, ošetřujícím personálem, lékaři, a také v celém sociálním spektru. Taková pomoc usnadňuje návrat pacienta do výdělečného procesu, čímž se zlepší jeho ekonomická nezávislost, zlepší se jeho sebehodnocení a zlepší se tak vyhlídky na kvalitní a samostatný život. Působí také jako stimulanty, sedativa a látky relaxační. Tyto účinky lze pozorovat jak při běžném vdechováním silic v koncentraci podprahového vnímání, ale zvláště při aplikaci dotekovou terapií - masáží. Tento druh terapie je zvláště významný u obou těchto skupin, neboť paradoxně dětem i lidem starší generace významnou měrou chybí lidský, laskavý, citově zaměřený a zabarvený dotek. Zvláště děti a dospívající spojují doteky s projevy citů a hlavně v předškolním věku jsou dotekem ujišťovány o lásce dospělých, o jejich blízkosti, ochraně, poskytnutém bezpečí, jsou spojovány s odpuštěním svých přestupků. Dotek jim také nabízí vybídku ke komunikaci, ke spolupráci, a může být hlavní odměnou a povzbuzením při dosahování jednotlivých pokroků. Masáž jako hlavní aromaterapeutická aplikační disciplína tak poskytuje mimořádnou příležitost sociální skupině, do niž pacient patří, stejně jako ošetřujícímu personálu, aby jednoduchým a oboustranně příjemným způsobem bylo předáváno poselství o ochotě pomoci. Oboustranně se tak zkvalitňuje vztah mezi pacientem a tím, kdo mu pomáhá - základní předpoklad pro úspěšnou léčbu. Aromaterapeutická masáž je velmi jednoduchá, nevyžaduje žádné zvláštní znalosti anatomie ani technik a jejím jediným cílem je vytvořit atmosféru vzájemné důvěry, klidu, porozumění a lásky. Jedinou metodou při této masáži je hlazení a to zvláště částí, kde jsou hojná nervová zakončení, např. obličej, ruce, chodidla. Tímto způsobem se prostřednictvím pokožky a hormonálního systému transferují do krevního řečiště látky obsažené v éterických a rostlinných olejích, příp. dalších aditivech, která polykomponentní aromaterapeutické přípravky Aromedica obsahují. V zásadě jde o nejkvalitnější produkty rostlinného původu vytvářené především metabolismem rostlin na úrovni fytohormonů. Masáž s použitím aromaterapeutických přípravků působí jak na smysly, tak také působí na centrální nervový systém vdechováním odpařovaných éterických olejů. Éterické oleje pronikají pokožkou do krevního i mízního řečiště 30-240 min. a v játrech jsou beze zbytku odbourány do čtyřiceti osmi hodin. Jejich působení je tedy pozvolné a dlouhodobé, což má v terapii významný efekt. Rostlinné silice podporují soustředění a klid, umožňují zlepšení výměny myšlenek a komunikace, pomáhají vytvářet altruistické a empatické sklony. Obě tyto úrovně probíhají současně bez ohledu na způsob aplikace a aromaterapie se může stát samostatnou nebo doplňující léčebnou metodou při mentálních poruchách a neurózách. Všechny tyto účinky se dají jednoznačně prokázat u celého populačního spektra, ale zvláště významně působí na lidi citově deprimované od kojenců až k pacientům s velmi vážným psychickým poškozením - např. Alzhaimerova choroba.

 


Jde o terapii vždy příjemnou


Je to metoda, která je vnímána vždy jako příjemná, protože voní a pacient nemá zábrany jí aplikovat i samostatně doma. Dá se říci, že pacienti jsou doslova přitahováni vůní, která byla pro ně zvolena, a je proto snadné sledovat výsledky. Podmínkou je kvalitní anamnéza a důsledný výběr vůně a charakteru aromaterapeutického produktu pro daného pacienta. Podstatná v této oblasti je dobrá spolupráce s pacientem nebo rodiči, či jiným ošetřovatelem. Preference jednotlivých vůní je individuální a je často podmíněná kulturou, intelektuální mohutností a rozličnými zvyky pacienta. V této oblasti nabízí aromaterapie nekonečnou řadu možností. Jelikož rostlinné silice jsou látky složité a mezi sebou vytvářejí synergické vztahy, je nutné respektovat jejich bioaktivitu a nevytvářet žádné náhodné směsi z nabídnutých přípravků. Tím by mohl být změněn nebo úplně zničen účinek už předem vytvořených kombinací nebo kompozic, případně by mohlo být dosaženo účinku zcela nežádoucího. Vzhledem k tomu, že aromaterapie působí příznivě na naše smysly, ostatně jako jediná terapie, je snadné přimět pacienta k samostatnému a pravidelnému užívání doporučených přípravků. Silice v přirozených dávkách jsou naprosto netoxické a tudíž nevyvolávají žádnou psychickou ani fyzickou závislost, nicméně příjemnost navržených procedur pacienta přitahuje a usnadňuje tak práci terapeutů nebo ošetřovatelů. Rozhodujícím faktorem pro aplikaci ze strany terapeuta je také fakt, že i pro něj je práce s aromaterapeutickým produktem stimulující. Tak lze danými přípravky provonět ordinaci, prostředí, ve kterém pacient žije, jeho osobní věci, lázeň ve které se koupe, masážní oleje, kterými je potírán a léčen apod. To samo kolem něho vytváří atmosféru podporující pocity bezpečí, harmonie, útulnosti rodiny, domova a s tím spojené reakce. Dobré výsledky tato aplikace přináší již v probíhajícím primárním výzkumu firmy Aromedica v některých zdravotnických zařízeních u dětí trpících úzkostnými stavy, citovou deprivací a podobně. Metoda nevyžaduje žádné zvláštní procedury nebo nákladná zařízení pro aplikaci a lahvičku se směsí silic může mít pacient stále u sebe. Vzhledem k tomu, že řada silic působí na redukci zvýšeného tlaku, může být tak významnou součástí podpůrné léčby tohoto častého a nebezpečného onemocnění. Masáž takovými silicemi je pro hypertoniky zvláště žádoucí.


Seznam silic a rostlinných olejů vhodných pro uklidňující, relaxační a romantické masáže: ALADINO myrha, labdanum, galbánum, růže, jasmín, neroli, růžové dřevo, santálové dřevo, bergamot, heřmánek modrý, geránium, levandule, majoránka, Ylang-Ylang, muškátová šalvěj, nard, muškátový oříšek. Rostlinné oleje: AROMEDICA vinné semeno, avocado, slunečnice, broskvové a meruňkové pecky, pšeničné klíčky, kukuřičný. Je vhodné, obsahují-li oleje také vosky a extrakty z měsíčku, třezalky nebo aloe vera.


Smícháním rostlinných olejů podle typu pokožky a maximálně tří silic v poměru 2,5% silic získáte velmi kvalitní masážní oleje pro řadu různých účelů.
Pod značkami Aromedica a Aladino dostanete řadu sofistikovaných a klinicky prověřených přípravků pro jakýkoliv typ masáže i s jednoduchým návodem na jejich použití a jasnou indikací. Vyhýbejte se přípravkům vyráběných ze syntetických surovin, bez deklarovaného složení, balených v průsvitných obalech a plastu, pocházejících od firem bez potřebného kreditu založeného na rozsáhlém výzkumu. Jde nejen o peníze, ale o zdraví.

Pavel Jurič

Aromedica