Aromaterapie

Aromaterapie patří mezi nejstarší a rozhodně i nejpříjemnější metody léčby, podpory zdraví, kultury a kvality života. V posledních desetiletích v západní kultuře díky legislativním překážkám, byla v řadě zemí, i u nás, degradována na úroveň „lepší a drahé kosmetiky". Je to proto, že orientální zkušenosti a erudice jsou pro nás stejně nedostupné, jako oficiální vzdělání v tomto oboru, které poskytují některé univerzity v Evropě i mimo ni.

V zásadě bychom mohli říci, že vůně jsou samy o sobě léčivé, neboť ovlivňují náš limbický systém, a tak i naši psychiku, pocity a následně i jednání. Ale silice, které tuto vůni vydávají, mají v sobě soustředěnou moc původního rostlinného materiálu, a tak jejich účinek není jen psychický nebo psychologický. Jako fytohormony také silně, a při správném užívání i pozitivně, ovlivňují náš hormonální systém, systém látkové výměny, imunitní systém a mohou tak podpořit či tlumit celou řadu procesů probíhajících v našem těle. Tím lze dosáhnout zlepšení a upevnění zdraví, nálady, profylaktických účinků a dalších praktických výhod. Silice jsou velmi složité chemické sloučeniny, jejichž účinky nejsou v mnoha případech ještě exaktně prozkoumány a určeny. Nabízejí tak obrovskou sílu , inspiraci v kombinacích, ale také nebezpečí z předávkování, či neodborného použití. Toto nebezpečí je u nás zvláště výrazné, protože na trhu se pohybuje ve většině případů velmi nekvalitní materiál bez jakékoliv záruky původu. Dodavatelé nebo jejich distributoři často podporují svá tvrzení o kvalitě povzbuzováním k vnitřnímu užívání, což je bez lékařského dohledu a přesné znalosti kvality silice a její konkrétní chemické skladby zvláště nebezpečné. Jiní opět balí své „aromaterapeutické" výrobky do obalů propouštějících světlo, kde jsou jakékoliv přírodní látky během krátké doby zničeny UV zářením, a nebo se používají do kosmetických přípravků silice řadící se k silným alergenům, což opět svědčí o neznalosti elementárních zásad aromaterapie. Je tedy zřejmé, že používání silic není totéž, co používání rostlin z nichž jsou silice získány. Když vezmeme v úvahu, že procentuální obsah silic v rostlinném materiálu se pohybuje od několika procent do několika setin procenta je zřejmé, že v sobě skrývají mimořádnou účinnost. Proto zvláště v aromaterapii platí, že méně je více. Kombinování jednotlivých silic není totéž co smíchání bylinného čaje, protože silice se při svém míchání vzájemně velmi ovlivňují, potencují své specifické účinky, nebo naopak při nevhodné kombinaci či kvalitě mohou svoji účinnost jak degradovat tak úplně měnit.

Spektrum použití éterických olejů a silic je značně rozsáhlé a sahá od prostého využití vůní k estetickým a dezodoračním účelům, přes domácí kosmetiku, profylaxi a podporu léčebných procesů až k profesionálním kosmetickým a aromaterapeutickým výrobkům, včetně potravních doplňků, které nacházejí své místo v lékárnách, ordinacích specialistů a profesionálních rehabilitačních provozech. Z toho plyne, že své místo by měly mít kvalitní éterické oleje a výrobky z nich v každé domácnosti, lékárničce, na cestách, v autě, na pracovišti a pod. Mají totiž výhodu v mnohočetnosti účinků, jednoduché aplikaci, snadném skladování a v poměrně bezpečném užití bez bolesti. Navíc jako psychostimulanty jsou v dnešním syntetickém a stresujícím prostředí jednoduchým a snadným návratem k přírodě a její smyslovosti kontrastující se smyslností umělého světa lidí. Aromaterapie tak vnáší elegantním, prostým a snadno dosažitelným způsobem do našeho života novou kvalitu, více zdraví a potěšení a s tím i více pohody a radosti - a komu tohle dnes nechybí. Zkuste toto: 2 kapky Geránium Egypt a 5 kapek Máty arvenzis Čína nakapte do hadice jakéhokoliv vysavače, zapněte a ucítíte.