Bolesti a dolormed

Svalů je v našem těle více než 600 pojmenovaných, a mnoho dalších bezejmenných. Obvykle pracují v páru. Některé zajišťují pohyb, zatímco jiné oporu a ochranu kostem. Často pociťujeme svalové bolesti. Pokud sval namáháme nadměrně, tlak uvnitř svalů roste a krevní cesty ve svalu jsou postupně stlačeny až uzavřeny. Od tohoto okamžiku je značně snížen přísun kyslíku a výživy, a samozřejmě nejsou odnášeny odpadní látky jako kyselina mléčná. Sval je namožený a začíná bolet.