Romantická aromaterapie

Rozkoš a romantické pocity a nálady by měly přinášet nejen vzrušující a ojedinělé zážitky, ale každodenní radostné události a to včetně opakované činnosti, která přináší užitek. Kromě vyrovnaného postoje o správné životní filozofie v tom může být užitečná také aromaterapie se svým vlivem na nálady, pocity a asociace.

Touha po rozkoši je člověku přirozená stejně jako touha po jídle, spánku, sexualitě, mazlení, přátelství, společenství, protože všechny tyto aktivity a postoje mají rozkoš přinášet. Rozkoš se umocňuje, pokud jsou všechny podobné aktivity motivovány touhou spíše dávat než brát, tedy nesobeckostí. Snaha dosahovat rozkoše a uspokojení je vlastní člověku od narození do smrti. To ovšem často vede k tomu, že jí chceme za každou cenu, bez ohledu na ostatní. To je zcela přirozené dětem, které neznají a nemohou znát city a postoje dospělých.

Těm se teprve učí a často právě prostřednictvím dosahované rozkoše, kterou jim dospělí mají působit, aby mohly slova jako láska, přátelství a radost, naplňovat konkrétním významem. Toho se nejčastěji dosahuje dotykem, který je motivován touhou dávat rozkoš. Vůně zde sehrávají velmi významnou úlohu a to nejen u lidí. Většina živočichů i rostlin je vybavena schopností řídit své vztahy prostřednictvím feromonů, vonných látek, které dvojice konkretizují a přitahují. U lidí jsou vůně vnímány především citově a často doprovázejí nebo vyvolávají romantické pocity a podtrhují rozkoš z nich plynoucí (vonící jídlo, vůně milované bytosti, vůně prostředí, na které máme pěkné vzpomínky). Řekněme, že čich, spíše než jiný smysl, rozvíjí a motivuje pudové chování člověka a často tak rozhoduje o jeho mimovolním spontánním jednání. Jestliže spojíme libé pocity čichové s libými pocity doteků, může se dostavit opravdová rozkoš se všemi romantickými atributy takových zážitků. Tyto zdánlivě prosté zážitky se hluboko vpisují do paměti a jako vzpomínky se stávají silnou motivací k překonávání méně šťastných okamžiků v životě. Jsou to vzpomínky na něco, pro co stojí za to žít a pro děti jsou základními kameny jejich osobnosti, která bude v budoucnosti rozhodovat o tom, zda budou žít „romanticky a rozkošně", nebo materialisticky, sobecky, tudíž osamoceně. Náš mozek má velmi rozvinutou čichovou paměť a příjemné zážitky, které jsou podtrženy krásnou vůní, si daleko snadněji vybavuje.

Aromaterapie tak může zážitky nejen umocňovat, ale také vyvolávat jejich reminiscence, podporovat asociace spojované s vůní, jenž byla přítomna. Nejlepší příležitosti jsou v rodinném kruhu, kde by neměly být žádné zábrany ve vzájemných dotycích. Jak už jsem se zmínil mnohokrát, dotek je v aromaterapii jedním ze základních léčebných postupů a romantické chvíle v rodinném kruhu by měly být dotyky příznačné a na doteky bohaté. Rodiče si tak dávají najevo stálou a nepolevující náklonnost, která léty dostává na kvalitě a romantické zážitky jsou spojeny s důkladným poznáním kvalit partnera a jejich ocenění. „Vůně domova" v nich podvědomě hraje stále větší úlohu. Zvláštní význam to sehrává ve světě dětí a lidí stárnoucích. Tady dotyk spojený se známou uklidňující vůní ujišťuje o sounáležitosti, ochraně, potřebnosti. Vysvětluje dětem významy verbalizovaných citů, pomáhá jim je napodobovat a to samostatně, vědomě a spontánně. Stárnoucí jsou ujišťováni o trvalé náklonnosti, ocenění a lásce, která léty dozrála. Aromaterapie tak vzdělává a léčí naši mysl, osobnost. Abychom mohli využít její síly, dbejme na to, aby náš byt, lůžko, prádlo, náš život, voněl přírodou. Neopomiňte příležitost k pravé aroma koupeli a masáži, kde jsou jen kvalitní komponované přípravky určené k tomuto účelu. Z našeho prostředí by měly být odstraněny všechny deodoranty, silně parfémované čistící a chemické výrobky pro domácnost a další průmyslové výrobky, které zamořují domácí prostředí syntetickými pachy. Nutno však připomenout, že aromaterapeutické přípravky nejsou produkty masového prodeje v obchodech s neodbornou obsluhou.

 

Za aromaterapeutický produkt nelze také považovat surovinu (éterický nebo rostlinný olej) naplněnou do lahvičky. Z těchto surovin, pokud jsou kvalitní, takový produkt teprve dlouhodobým vývojem vzniká. Aromaterapii také nelze zaměnit za estetiku aromalampy a vůně z „květinek". Jde o plnohodnotné využití komplexních přípravků pro koupele, masáže a další způsoby ošetření nejen kosmetické. V nabídce Aromedica, Aladino nebo Farao najdete dostatek produktů pro všechny zmiňované příležitosti vnést vůni do našeho života. Jak začít: i tam, kde jsou velmi narušené sociální a rodinné vztahy lze najít příležitost k dotekům rukou. Tady je namístě použít například Manumed - přípravek pro péči o ruce a citlivým hlazením za přítomnosti tohoto přípravku ošetřit nejen ruce, ale i „srdce" partnera. Taková masáž je jak velmi příjemná a stimulující, tak přináší významný zdravotní užitek. V ruce je třetina všech nervových zakončení našeho těla a hlazení rukou má proto velký terapeutický efekt. Další krok může být masáž nohou s podobnými a v partnerské masáži mírně erotickými aspekty. Použití přípravku jako Pedimed přináší i další zdravotní užitek, jako prevence proti plísním, pocení, praskání pokožky a podobně. Když je vztah dobrý, můžeme využít masáž obličeje, která patří k nejpříjemnějším postupům a zážitkům. Tady postačí některý z Pleťových balzámů Aromedica, teplé ruce a srdce. Hlazení obličeje by mělo probíhat velmi pomalu, jemně a naprosto symetricky. Rukama pohybujte jen nepatrně tak, abyste dosáhli naprostého klidu a často je nechte jen volně ležet na obličeji a dopřejte partnerovi v klidu vnímat nádherné vůně balzámu.

 

Nemusíte se obávat, že neumíte žádné techniky. Nejlepší technikou je váš cit a nesobecký cíl dávat rozkoš. Další masáže po zvládnutí tohoto jednoduchého postupu budou pro vás hračkou. Způsobená rozkoš se samozřejmě stane i vaší a takové zážitky vás budou motivovat k častému opakování. Zdůrazňuji, že nejvíce to potřebují děti pro svůj kvalitní citový a osobnostní vývoj. Každodenní masáž po koupání se tak může stát rodinným zážitkem číslo jedna a posílí rodinná pouta víc, než si můžete představit. Používejte však pouze masážní směsi určené pro děti. Ty mají jiné koncentrace silic a využívají zcela odlišných kompozic, než přípravky pro dospělé. Nikdy ale neaplikujte produkt s obsahem parfému a minerálního oleje a na již zmíněné zásady dbejte s ještě větší obezřetností. Jsem přesvědčen, že s použitím skutečné aromaterapie vrátíte nebo posílíte romantiku a rozkoš svého každodenního života. Ať je to i vaším cílem nového roku.